Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17155
Title: Trainees' perspective on language teacher preparation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Öztürk, Meral
Öztürk, İsmet
Keywords: Trainees
Language teacher
İngilizce öğretmen adayları
Eğitim programı
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk M. ve Öztürk İ. (2000). "Trainees' perspective on language teacher preparation". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 55-70.
Abstract: Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının kendilerini öğretmenlik mesleğine hazırlayan eğitim programı konusundaki değerlendirmeleri incelenmektedir. Özellikle bu değerlendirmelerin öğretmen adaylarının cinsiyetine, mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak konusunda ne kadar kararlı olduklarına ve derslerin türüne göre değişip değişmediği araştırılmaktadır. Bu amaçla üniversite son sınıftaki 58 öğretmen adayı öğrenciye verilen ankette öğrencilerden programda yer alan derslerin her birini öğretmenliğe hazırlamadaki katkısı açısından 5 'li ölçek kullanarak değerlendirmeleri istenmiştir. Analiz sonuçları öğrencilerin İngilizce yeterlik dersleriyle yöntem derslerini çok gerekli gördüklerini, buna karşın mesleki formasyona 'doğrudan' bir katkısı olmayan İngiliz Edebiyatı ve (İkinci) Yabancı Dil gibi derslerin çok önemli görülmediğini göstermiştir. Dilbilim dersleri ise orta derecede önemli görülmektedir. Ayrıca, veriler İngilizce 'nin araç dil olarak kullanıldığı derslerin genelde böyle olmayan derslerden daha yararlı görüldüğünü göstermektedir. Bu fark İngilizce ve Türkçe yöntem dersleri arasında da söz konusudur. Öte yandan, cinsiyetin ve öğretmenlik yapma konusundaki kararlılığın önemli bir etkisi olduğu tespit edilememiştir. Çalışmada bundan başka bütün Türkiye 'deki Eğitim Fakültelerinde yeni yürürlüğe girmiş olan lisans programı (Paket Program) konusundaki görüşler de benzeri bir anket verilerek araştırılmıştır. Ankette, öğrencilerden paket programdaki derslerden mevcut programdan farklı olanlarını y ine 5 'li ölçek üzerinden değerlendirmeleri istenmiş, yapılan değerlendirme sonucu yöntem derslerindeki çeşitliliğin çok olumlu karşılandığı görülmüştür Bunlara ilave olarak, öğrenciler İngilizce yeterlik derslerinden bazılarının (özellikle Gramer ve Konuşma) ders saatlerinin arttırılması, Çevirinin ders saatlerinin ise azaltılması gerektiğini belirtmişlerdir.
EFL teacher trainees ' judgements on various courses in the current training programme as well as in the new programme were elicited by means of two questionnaires. The results suggested that proficiency courses in the current programme were regarded to be most useful followed by methodology courses. Courses not directly related to the English language and language teaching such as English Literature were viewed less positively. The medium language of the courses was also important: courses conducted in English were, on the whole, regarded more positively than non-English courses. English Methodology courses were also valued more than more general methodology courses conducted in Turkish. Trainees welcomed the various English methodology courses introduced in the Package Programme. They expressed demands for more courses on speaking and grammar and less on translation. The effects of sex and commitment to the teaching career were not statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17155
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_6.pdf3.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons