Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1693
Title: Kadın dindarlığının ayırıcı vasıfları: Bursa örneği
Other Titles: Distinctive features of women's religiosity: Bursa case
Authors: Gürses, İbrahim
Devrim, Merve Orhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dindarlık
Cinsiyet
Kişilik
Kadın dindarlığı
Erkek dindarlığı
Religiosity
Gender
Personality
Women’s religiosity
Men’s religiosity
Issue Date: 23-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Devrim, M. O. (2016). Kadın dindarlığının ayırıcı vasıfları: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada kadın dindarlığının ayırıcı özelliklerinin neler olduğu incelenmiştir. Kadınların din ile ilişkileri, dindarlıklarında hangi duyguları daha yoğun yaşadıkları araştırma konumuzun esasını oluşturmaktadır. Kadın ve erkeklerin cinsiyet farklılıkları onların dindarlıklarına da yansımaktadır. Bu farklılıkları tespit etmek için Bursa ilinde yaşayan 50 kadın ve erkek ile mülakat yapılmıştır. Kadınların duygusal, hassas, merhametli ve utangaç bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Erkeklerin de kadınlara gore daha akıl ve mantıkla hareket ettikleri, daha dik başlı ve baskın oldukları, bağımsızlığına düşkün ve asabi oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda kadın dindarlığına sevgi, merhamet, acıma duygusu hakim olurken; erkeklerde daha sorgulayıcı bir dindarlığın olduğu gözlenmiştir.
In this study, distinctive features of women's religiosity are examined. Main topics of this study are women's relationship with religion and most intensive emotions that women feel in their religious life. Gender differences affect religiosity. In this research, interviews were conducted with 50 subjects (men-women) to identify effect of gender on religiosity. As a result, it is seen that women are emotional, sensitive, compassionate and shy. On the contrary, men are more rational, hard-headed, dominant, independent and short-tempered than women. Research results indicate that while love, compassionate and pity are most seen emotions in women's religiosity; men have more rationalist approach to religion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1693
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446791.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons