Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16862
Title: Televizyondaki şiddetin saldırganlığa etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Çelen, Nermin
Keywords: Televizyon
Şiddet
Saldırganlık
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelen, N. (1989). "Televizyondaki şiddetin saldırganlığa etkisi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 161-169.
Abstract: Filimlerin özellikle televizyonun genç nüfusun şiddet tutumlarını etkileme potansiyelinin artması üzerine büyük ölçüde psikolojik araştırmalar yapılmıştır. Bu konudaki araştırmaları iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grup araştırmalar televizyonda şiddet sahneleri izlemenin bireydeki saldırganlık enerjisinin Katharsis aracılığı ile yol bulup boşalmasına ya da fantazi saldırganlığa neden olduğunu savunurken, diğer gruptaki araştırmacılar sosyal öğrenme kuram gereğince televizyondaki şiddetin bireyin saldırganlık davranışına model oluşturduğu gönlünü benimserler. Her iki grup araştırmacılar yaptıkları laboratuvar çalışmalarında kendi hipotezlerini doğrulayan sonuçlar elde etmişlerdir. Tüm bu çalışmalara rağmen televizyon şiddeti ile saldırganlık arasında kurulan nedensellik hipotezi alan çalışmalarında açık değildir. Televizyonun saldırganlığa etkisinde toplumsal değişkenlerin rolü gözardı edilmemelidir.
Many observers have noted that the rate of violent crime has increased during the same period that television has become the dominant entertainment medium in all countries. So the effects of media violence have become one of the passionate and most political research topics in social psychology. For one group of researchers observed aggression can reduce aggressive feelings through the process of catharsis. For the other group observed violence increases aggression. But these lab studies maynot be a applicable to real life instances of antisocial violence. However the actual empirical evidence is weak and has not shown a role of Media violence in increasing crime. There are some other social conditions which are important in producing violence such as unemployment, poor housing, poor medical care, illegal drug etc. It seems that, at most, television could contribute only a small amunt above and beyond such large social factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16862
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_18.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons