Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16666
Title: Suçlu gençlerin sağaltım yöntemleri
Other Titles: The treatment methods of juvenile delinquents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Çelen, Nermin
Keywords: Davranışçı terapi
Gerçeklik terapisi
Transaksiyonal analiz
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelen, N. (1991). "Suçlu gençlerin sağaltım yöntemleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 71-78.
Abstract: Genç suçluların sağaltım yöntemleri çok çeşitlidir. Sağaltım yapan deneyimli profesyoneller bunlardan biri üzerinde ısrar etmezler. Yöntem seçerken vaka'nın özelliğini gözönünde tutarak vaka için en faydalı olanı tercih ederler. Sağaltım yön­temlerinin büyük bir çoğunluğu psikolojik, bir kısmı da sosyalpsikolojik temellere dayanır. Bunların başlıcalarına aşağıda değinilmiştir.
There are several treatment methods of juvenile delinquents but professio­nals who treat delinquents don 't insist on one treatment method. They consider the characteristics of the case when they choose the method. Most of the treatment me­thods have psychological and psycho-social bases. In this article some of them are summarized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16666
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_11.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons