Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16582
Başlık: Porsuk (Taxus baccata L.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the rooting of yew (Taxus baccata L.) cuttings
Yazarlar: Çetin, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Mengüç, Ahmet
Anahtar kelimeler: Taxus baccata L. (Porsuk)
Çelik ile çoğaltım
Taxus baccata L.
Propagation by cuttings
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, A. ve Mengüç, A. (1992). "Porsuk (Taxus baccata L.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-11.
Özet: Bu araştırmada, Taxus baccata L. (Porsuk) bitkisinin çelikle çoğaltılması incelenmiştir. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 10 Ekim 1989 tarihinde dışarıya dikimi yapılan çeliklerde, % 0.8 IBA ve % 04 IBA (kontrol) dozları, çeliklerin kallus oluşur ve köklenme yüzdeleri ile yaş kök ağırlığı ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi saptanmıştır. İkinci aşamada ise; değişik dikim tarihleri (8 Aralık 1989 - 5 Şubat 1990) ve IBA dozlarının (% 0.8 ve % 0.4 (kontrol)) çeliklerin kallus oluşumu ve köklenme yüzdeleri ile yaş kok ağırlığı ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Araştırma Sonucunda; 10 Ekim 1989 tarihinde dışarıya yapılan dikimde; % 0.4 IBA (kontrol) kullanım, çeliklerin kallus oluşum yüzdesinde % 0.8 IBA'ya göre daha etkili olmuştur. Çeliklerin köklenme yüzdesi, kök ağırlığı ve kök uzunluğu üzerinde ise IBA dozları arasında önemli bir farkın olmadığı görülmüştür. Sera içerisinde yapılan dikimlerde; çeliklerin kallus oluşur yüzdesi bakımından 5 Şubat ve 8 Aralık dikimleri arasında bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Aynı şekilde IBA dozlar arasında da bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Çeliklerde en yüksek kök yüzdesi ve kök uzunluğu, % 0.8'lik IBA kullanımıyla 5 Şubat dikiminde elde edilmiştir. Yine en yüksek yaş kök ağırlığı 5 Şubat dikiminden elde edilmiştir ancak, IBA dozları arasında önemli bir fark görülmemiştir.
In this research, the propagation of Taxus baccata, L. (yew) by cuttings was investigated. The study was achieved a two stage. At the first stage conducted with the cuttings planted outdoor on 10 October 1989 the effects of 0.8 % and 0.4 %. IB4 (control) dosses on the percentages of callus formation and rooting and on the root fresh weight and root length of cuttings were determined. At the second stage the effects of different planting dates (7 December 1989 - 5 February 1990) and IBA doses (0.8% and 0.4 % - control) on calls formation and rooting percentages and on root fresh weight and root length of cuttings were determined. As the results of the research, the use of 0.4 % TBA (control) with the outdoor planting on 10 October 1989 was more effective on the percentage callus formation of cuttings when compared with 0.8 % IB4. No significant difference was found between IBA doses with respect to rooting percentage, roof fresh weight and root length of cul tings. With the greenhouse plantings, no difference was observed between 5 February and 8 December plantings by the percentage callus formation of cuttings. Similarly it was determined that no difference existed between /BA doses with this respect. The highest rooting percentage and root length of the cuttings were obtained from 5 February planting with the use of 0.8 % IBA. The highest root fresh weight was also obtained from 5 February planting however a significant dif ference was nor observed between the IBA concentrations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16582
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1992 Cilt 9 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_1_1.pdf1.97 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons