Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-19T10:53:42Z-
dc.date.available2021-02-19T10:53:42Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationErtürk, Ü. ve Soylu, A. (1999). "Bazı şeftali çeşitlerinde meyve seyreltme derecesinin verimlilik ve meyve kalitesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 163-175.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16527-
dc.descriptionBu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde Arif Soylu'in danışmanlığında Ümran Ertürk tarafından yazılan "Bazı şeftali çeşitlerinde meyve seyreltme derecesinin verimlilik ve meyve kalitesi üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırma 1994-1996 yılları arasında, Bursa yöresinin bazı önemli şeftali çeşitlerinde farklı derecelerdeki seyreltme uygulamalarının verim ve meyvelerin kalite özelliklerine etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, meyve ağırlığı seyreltmeye bağlı olarak değişmiştir. Dixired, Redhaven ve J.H.Hale çeşitlerinde ürün yükü arttıkça meyve ağırlığı kısmi bir azalma eğilimi göstermiş sürgünde 4 ve 5 meyve bırakılan uygulamalar, diğer uygulamalara göre daha düşük değerler vermiştir. Daha büyük meyve veren seyreltme uygulamalarındaki Et/Çekirdek oranı genellikle daha yüksek bulunmuştur. Seyreltme derecesine bağlı olarak meyvelerin sertlik, SEKM, pH, asit, toplam ve invert şeker değerlerinde belirgin ve kararlı bir değişim saptanmamıştır. Ağaç başına ve gövde kesit alanını düşen verim bağlamından en yüksek değerleri sürgün başına daha fazla meyve bırakılan uygulamalar genellikle de 4 ve 5 meyveli uygulamalar vermiştir. Sürgün boylan uygulamalara göre belirgin bir değişim göstermemişdir. Birim uzunluğa düşen sürgün sayısı, ürün artışına paralel olarak kısmen veya önemli derecede azalmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out between the years 1994 and 1996 with the aim of deterrnining the effects of thinning practices at different severities on the yield and quality of some important peach cultivars grown in Bursa vicinity. According to the results obtained from the study, the fruit weight changed depending on thinning severity; weight tended to decrease partially as the fruit load increased in cvs. Dixired, Redhaven and J.H.Hale; the trealments with 4 or 5 fruits on the shoot gave lover values compared with the other treatments. The Flesh/Seed ratio was generally found higher in the thinning applications yielding larger fruits. A significant and stable varia tion was nol determined in firmness, WSS, pH, acidity, total and invert sugar values of the fruits, depending on the thinning severity. The highest values wilh respect to yield per tree or yield per trunk crass-seetion area were generally obtained from the treatmenis w ith higher number of fruits per shoot and especially treatmenis with 4 or 5 fruits per shoot. Shoot lengths did not exhibit a pronounced increase depending on the treatments. Number of shoots per unit length decreased partially or significantly, in accordance with the increase in yield.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectŞeftalitr_TR
dc.subjectSeyreltmetr_TR
dc.subjectPeachen_US
dc.subjectThinningen_US
dc.titleBazı şeftali çeşitlerinde meyve seyreltme derecesinin verimlilik ve meyve kalitesi üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of thinning severity on the productivity and fruit quality in some peach cultivarsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage163tr_TR
dc.identifier.endpage175tr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorErtürk, Ümran-
dc.contributor.buuauthorSoylu, Arif-
Appears in Collections:1999 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_15.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons