Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16494
Title: A review of studies on Stress physiology of some fruits and vegetables
Other Titles: Bazı meyve ve sebzelerde stres fizyolojisi üzerine çalışmalar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Eriş, Atilla
Sivritepe, Nuray
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Stress physiology
Low-temperature stress
Drought stress
Salt stress
Düşük sıcaklık stresi
Stres fizyolojisi
Tuz stresi
Kurak stresi
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eriş, A. vd. (1997). ''A review of studies on Stress physiology of some fruits and vegetables ''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 203-214.
Abstract: Turkey has different ecological regions and a wide range of species and cultivar richness in horticultural crops adapted to these regions. However, early spring frosts cause a considerable amount of yield in the regions that have temperate and subtropical climates. On the other hand, drought stress occurs in horticultural crops during summer, in the regions where precipitation is either irregular or insufficient. Recently, salinity and alkalinity have alsa become serioııs problems in agricultural lands of Turkey. Therefore, we have conducted research on these environmental stresses which occur in horticultural crops. Studies that we have carried out in the last 20 years have been compiled in this review under the topics of low-temperature stress, drought stress and salt stress.
Türkiye coğrafi yapısı gereği farklı ekolojik bölgelere ve bu bölgelere adapte olmuş bahçe bitkilerinde geniş bir tür ve çeşit zenginliğine sahiptir. Ancak, erken ilkbahar donları ılıman ve subtropik iklim bölgelerinde önemli miktarda ürün kaybına neden olmaktadır. Öte yandan yaz aylarında yağışların düzensiz ya da yetersiz olduğu bölgelerde .. bahçe bitkilerinde kuraklık stresi ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda ülkemizdeki tarım alanlarında tuzluluk ve alkalilik de önemli sorunlar haline gelmiştir. Bu nedenle, Türkiye 'de yetiştirilmekle olan bahçe bitkilerinde ortaya çıkan bu çevre stresleri üzerine araştırmalar yapmaktayız. Son 20 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bu makalede düşük sıcaklık stresi, kuraklık stresi ve tuz stresi başlıklar altında derlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16494
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1997 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_19.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons