Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16374
Title: Bursa ve yöresi içın futbol sahalarında kullanılacak uygun çim karışımlarının saptanması üzerınde bir araştırma
Other Titles: A research on determining suitable grass mixtures to use in football fields of Bursa vicinity
Authors: Uludağ Universitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Mengüç, Ahmet
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Futbol sahası
Çim
Lolium perenne
Poa pratensis
Festuca rubra
Agrostis tenuis
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mengüç, A. ve Sivritepe, H. Ö. (1987). "Bursa ve yöresi içın futbol sahalarında kullanılacak uygun çim karışımlarının saptanması üzerınde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-8.
Abstract: Bu araştırmada Bursa 'da futbol sahaları için Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agrostis tenuis ve Agrostis stolonifera çim türlerinden 21 değişik çim karışımı hazırlanmıştır. Bu karışımlarla hazırlanan saha bütün bir kış boyunca ağır bir kullanıma tabi tutulmuştur. Denemenin sonunda, karışımların oluşturduğu sağlam çim alanların yüzdesi itibariyle, 15 karışım başarılı olmuştur. Kullanılan tohum yüzdeleri itibariyle ise, Lolium perenne % 0,50; Poa pratensis % 0,30; Festuca rubra % 0,60; Agrostis tenuis % 0,10 ve Agrostis stolonifera'nın diğer türlerle karışık ve tek başına kullanımı başarılı olmuştur.
In this research, 21 different mixtures of some grass species (Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agrostis tenuis and Agrostis stolonifera) are prepared for football fields of Bursa Vicinity. The trial area that prepared by these mixtures exposed to a heavy usage. 15 mixture became successful as sound lawn percentages at the end of the trial. As seed percentages used, the following mixtures of grass species became successful: Lolium perenne % 0,50, Poa pratensis % 0,30, Festuca rubra % 0,60, Agrostis ten u is % 0,1 O and Agrostis stolonifera, alone or m ixed with other species mentioned above.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16374
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1987 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_1.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons