Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16238
Title: Sempozyum tanıtımı: uluslararası Molla Hüsrev sempozyumu (18- 20 Kasım 2011, Bursa)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Gömbeyaz, Kadir
Keywords: Osmanlı Devleti
Bursa
Molla Hüsrev
Molla Fenârî
İslam hukuku
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gömbeyaz, K. (2011). "Sempozyum tanıtımı: uluslararası Molla Hüsrev sempozyumu (18- 20 Kasım 2011, Bursa)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 219-223.
Abstract: Bursa, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak taşıdığı tarihî değerin yanı sıra yetiştirdiği önemli ilim adamlarıyla da dikkat çeken bir şehirdir. Bu hususa dair farkındalığın ve ilginin güzel bir göstergesi olarak üç yıldır Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı’nın kuruluş devirleri ile başkentin İstanbul’a henüz taşındığı yükseliş devrinin başlarını kapsayan bir dönemde yetişmiş ve hayatı bir şekilde Bursa ile kesişmiş, Osmanlı’nın ilim ve kültür hayatına damgasını vurmuş önemli ilim adamlarını konu alan bir sempozyum dizisi gerçekleştiriyor. “Bursa Tarihinden Güç Alıyor” sloganıyla Bursa’da icra edilen bu sempozyumların ilki, 2009 yılında, bazı tarihçiler tarafından “Osmanlı’nın ilk şeyhülislâmı” olarak nitelenen, ömrünün çoğunu Bursa’da geçiren ve bu şehirde vefat eden Molla Fenârî (ö. 834/1431) adına yapılmıştı. 2010 senesinde gerçekleştirilen ikinci sempozyum ise, hem talebelik hem de hocalık yıllarının önemli bir bölümünü Bursa medreselerinde geçiren ve Molla Fenârî gibi kabri Bursa’da bulunan, Fatih Sultan Mehmet’in talep ve emri üzerine İslam filozoflarının görüşleri ile Gazâlî’nin onlara yönelttiği eleştirileri karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğu eseriyle meşhur olan Hocazâde Muslihuddîn Mustafâ (ö. 893/1488) hakkındaydı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143640
http://hdl.handle.net/11452/16238
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_12.pdf407.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons