Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16181
Title: Yahudi bilgin Hasday Crescas’ın teslis inancına yönelttiği eleştiriler
Other Titles: The refutations of jewish savant Hasday Crescas against the trinity
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Şengül, Fatma Seda
Keywords: Crescas
Reddiye
Yahudi-hıristiyan polemiği
Teolojik eleştiri
Teslis
Enkarnasyon
Refutation
Jewish-christian polemics
Theological criticism
Trinity
Incarnation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, F. S. (2014). "Yahudi bilgin Hasday Crescas’ın teslis inancına yönelttiği eleştiriler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 163-184.
Abstract: Yahudi-Hıristiyan ilişkileri tarihi incelendiğinde, bu iki dinî grup arasında uzun süreli bir barış halinin sürmediği rahatlıkla anlaşılabilir. Bu durum, taraflar arasında karşılıklı polemiklere neden olmuş ve neticede sonraki kuşaklara zengin bir reddiye kültürü miras kalmıştır. Orta Çağ’da Hıristiyanlığa karşı yazılan reddiyelerden biri de Crescas’a (ö. 1410) ait Bitul İkkarey ha-Notsrim adlı eserdir. Crescas’ın yerel dilde yazılmış iki reddiyesi olduğu bilinmekle birlikte, diğer reddiye günümüze kadar gelememiştir. Bu makalede Crescas’ın Hıristiyan Tanrı anlayışına yönelik eleştirilerine yer verilmiş olup, bu eleştiriler, Hıristiyan akidesi açısından merkezî konumda olan teslis doktrini ve bununla ilişkili olarak enkarnasyon inancı çerçevesinde ayrıntılandırılmıştır.
The historical relationship between Judaism and Christianity has not always been peaceful, and this case has given rise to the discussions/polemics between the parties. In the end, the very rich polemical literature passed/inherited to the next genereations. The one of the refutations which is written against the Christianity in the Middle Ages, is Bittul Iqqarei ha-Nozrim by Crescas (d. 1410). Although it is known that Crescas wrote two anti-Christian polemics in the local language, the other polemic has not survived. This article discusses Crescas’ philosophical arguments against the trinity and the incarnation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144294
http://hdl.handle.net/11452/16181
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_6.pdf290.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons