Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16174
Title: XIX. yüzyıl ortalarında Bursa medreseleri ve müderrislerine yapılan yıllık ödemelere dair bir belge
Other Titles: A document on the madrasahs in mid-nineteenth century Bursa and the payments to muderriss
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
Medrese
Müderris
Ödemeler
XIX. yüzyıl
Madrasah
Payment
Nineteenth century
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (2011). "XIX. yüzyıl ortalarında Bursa medreseleri ve müderrislerine yapılan yıllık ödemelere dair bir belge". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-13.
Abstract: Osmanlı medreselerinin Anadolu ve Rumeli coğrafyasındaki tespitleri kadar, bu medreselerde görev yapan müderrislere sağlanan imkanların ortaya çıkarılması da oldukça önemlidir. Bu makalede Osmanlıların ilk medreselerini inşa ettiği Bursa‟da, XIX. yüzyıl ortalarındaki medreselerin ve müderrislere sağlanan imkanların derli toplu yer aldığı bir belgeden hareketle bazı değerlendirmeler yapılmıştır.
In addition to identifying Ottoman madrasahs in Anatolia and Tracie, bringing to light the facilities provided for scholars of these schools is also important. In this article, some assessments have been made moving from a document showing the schools and the facilities provided to scholars in mid-nineteenth century Bursa, where first Ottoman madrasahs were built.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143641
http://hdl.handle.net/11452/16174
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_1.pdf654.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons