Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16159
Başlık: Abdurrahman Kurt, Din sosyolojisi, Sentez yayınları, 2. baskı, İstanbul 2012
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Evrenk, Faruk
Anahtar kelimeler: Din
Din sosyolojisi
Abdurrahman Kur
Sentez
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Evrenk, F. (2013). ''Abdurrahman Kurt, Din sosyolojisi, Sentez yayınları, 2. baskı, İstanbul 2012''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 185-188.
Özet: Din-toplum ilişkisine dair ilginin, bilimsel bir ilgi olarak başlamasının üzerinden yaklaşık bir asır gibi bir süre geçmiştir. Geçen zaman içerisinde ortaya konan teorilerin çeşitliliğine bağlı olarak, din-toplum etkileşiminin farklı tarihi ve toplumsal bağlamlardaki çeşitli yansımaları, bilimsel olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmalar azımsanmayacak düzeydedir. Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in girişimleriyle başlatılan Sosyoloji, daha da özelde Din Sosyolojisi çalışmaları artarak devam etmektedir. Özellikle ilahiyat fakültelerinin Din Sosyoloji anabilim dalında yapılan yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri din-toplum etkileşiminin incelenmesi açısından önem taşımaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144277
http://hdl.handle.net/11452/16159
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 22 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
22_2_9.pdf243.37 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons