Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16109
Title: Origen ve alegorik Kitab-ı Mukaddes yorumu
Other Titles: Origen and allegorical ınterpretation of the bible
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tarakçı, Muhammet
Keywords: Philo
Origen
Mopsuestialı Theodore
Alegori
Alegorik yorum
Allegory
Allegorical interpretation
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarakçı, M. (2010). "Origen ve alegorik Kitab-ı Mukaddes yorumu". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 183-213.
Abstract: Greklerden itibaren kutsal metinlere uygulanan bir yorumlama yöntemi olan alegori, Philo ile birlikte ilk kez yahudi kutsal metinlerinin anlaşılmasında kullanılmıştır. Hıristiyan yorumcular arasında ise alegorik yöntemin zirve isminin Origen olduğu kabul edilir. Bu makale, alegorik yöntemin Origen’e kadarki tarihî gelişimini özetleyen bir girişin ardından, Origen’in alegorik Kitab-ı Mukaddes yorumunu örnekleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlk dönem kilise tarihinde, başta Mopsuestialı Theodore olmak üzere Antakya ilahiyat okulunun temsilcileri alegorik yönteme karşı eleştiriler yöneltmişler ve Kitab-ı Mukaddes’i kelimelerin lafzî manalarıyla yorumlamak gerektiğini savunmuşlardır. Makale bu bağlamda bilhassa Mopsuestialı Theodore’un Origen’e yönelik eleştirilerine de yer vermektedir.
Allegory, as a method of interpreting the sacred scriptures since Greeks, was used firstly by Philo to understand the Jewish scriptures. Origen is viewed as a climax point of the Christian allegorical interpretation. After brief historical background, this article aims to reveal Origen’s view of allegory through some examples. Antiochene School in the Early Church, especially Theodore of Mopsuestia, opposed the allegorical interpretation of the Bible, and claimed that it should be understood in its historical mean- 184 ing. This article also examines Theodore of Mopsuestia’s criticism against Origen.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143672
http://hdl.handle.net/11452/16109
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2010 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_7.pdf374.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons