Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16107
Başlık: Hadislere göre cinsel organa dokunmanın (Messü’l-Ferc) abdeste etkisi
Diğer Başlıklar: The influence of touching genitals on ablution according to hadiths
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kahraman, Hüseyin
Anahtar kelimeler: Fıkhî hadis
Dokunma
Abdest
Juristic hadith
Touching
Ablution
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, H. (2010). "Hadislere göre cinsel organa dokunmanın (Messü’l-Ferc) abdeste etkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 111-142.
Özet: Abdest, dinî bir temizliktir. Bu temizlik, el-Mâide Suresi 5/6’da emredilmiştir. Bu âyet aynı zamanda abdestin, farzlarına da işâret etmektedir. Ancak bu konu mezhepler arasında ihtilâflıdır. Abdesti bozan şeyler konusunda da ihtilâf vardır. Bu ihtilâflardan biri de cinsel organa dokunmadır. Bu konuda iki farklı görüş ortaya konmuştur. Makâlede bu görüşler ve dayandıkları deliller üzerinde durulacaktır.
The ablution is religious cleanliness. This cleanliness is commanded in Surah el-Maıda 5/6 in Quran. This verse, at the same time, indicates the ablution’s obligations. But the juristic schools differ in these obligations. There are some differences between schools also in which cancels the ablution.One of these differences is touching genitals. There is two different contents in this subject. This study contains a critique of these contents and their evidences.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143670
http://hdl.handle.net/11452/16107
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 19 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
19_1_5.pdf425.44 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons