Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16039
Title: XV. yüzyılda Bursa’da hayırsever bir çift: Hoca Ece ve Ayşe Hatun’un vakıfları
Other Titles: A benefactor couple in Bursa in 15th century: Foundations of Hoca Ece and Ayşe Hatun
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Maydaer, Saadet
Keywords: Hoca Ece
Vakıf
Ulucami
Bursa
Hoca Ece
Charitable Foundation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Maydaer, S. (2009). "XV. yüzyılda Bursa’da hayırsever bir çift: Hoca Ece ve Ayşe Hatun’un vakıfları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 495-508.
Abstract: Osmanlı toplumunda vakıf kurumu hem sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın göstergesi hem de imar faaliyetlerinin en büyük destekçisi olmuştur. Bursa’da XV. yüzyılda yaşamış olan Hoca Ece ve hanımı Ayşe Hatun, bu destekleme kervanına kurdukları vakıflarla katılmışlardır. Hoca Ece, yaşadığı mahalledeki çocukların eğitimini sağlamak için bir mekteb kurmuş, bir mescidin ihyasına katkıda bulunmuş, ayrıca Bursa’nın en büyük camisi olan Ulucami’nin hasır ihtiyacı için para vakfetmiştir. Hanımı Ayşe de eşinin izinden giderek mahallesindeki halkın eğitimi için kitap okunmasını sağlamak üzere bir evin gelirini vakfetmiştir. Onları ve daha adı çoktan unutulmuş nice hayırseveri günyüzüne çıkarmak bir çeşit vefa borcudur.
Foundations, as a social organization, in Ottoman society are both indication of a social solidarity and the most influential supporter of public improvements. Hoca Ece and his wife Ayşe Hanım, who lived in fifteenth’s century Bursa, were a part of this 496 charity chain through foundations they established. Hoca Ece, who established a school for children living in near district and contributed to re-establishment of a mosque, also donated money for straw mats of the greatest mosque (Ulucami) in Bursa. His wife Ayşe, fallowing the path of his husband, donated income of a house for education of people living nearby through reading books. It’s our duty to be faithful and bring to light this kindhearted people and many more forgotten people.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143714
http://hdl.handle.net/11452/16039
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2009 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_20.pdf312.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons