Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16016
Title: XVII. yüzyılda melâmî şeyhlerinden Sunullah Gaybî’nin bakışı ile tarîkat âdâbı
Other Titles: One of the malâmati sheikhs of XVII.th century Sunullah Ghaybî’s opinions on manners of tarîqa
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tek, Abdurrezzak
Keywords: Sunullah Gaybî
Adâb
Bayramî-Melâmiliği
Sunullah Ghaybî
Manners
Bayramî-Malâmatiyya
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tek, A. (2009). "XVII. yüzyılda melâmî şeyhlerinden Sunullah Gaybî’nin bakışı ile tarîkat âdâbı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 209-224.
Abstract: XII. Tasavvufî terbiyede önemli bir yer teşkil eden âdâb konusu, tarîkata girişin ardından manevî yolculuk sürecinde uyulması gereken kurallar, mürşid ve ihvâna karşı göz önünde bulundurulması istenen tavırları ifade etmiştir. Bu manada dervişlere yol gösteren tavsiyeler âdâb ve erkân başlığı altında ya müstakil risâleler halinde veya tasavvufa dair genel bilgiler veren eserlerin içinde bir bölüm olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde etkin bir rol oynayan Bayramî-Melâmîliği’nin temsilcilerinden Sunullah Gaybî’nin konuya bakışını ortaya koymak ve adâb açısından bu anlayış ile diğer tarikatlar arasındaki benzerliği veya farklılığı göstermektir.
Manners (âdâb), which occupied an important place in the sufi training, refers to the rules to conform during the spiritual journey, and the desired attitudes toward to sheikh and brethren. So, these guiding principals for dervishes are discussed under the heading “adâb” or “arkân/principles”, either as 210 detached treatise or in the books having the general information about tasawwuf. The aim of this study is to present the view of Sunullah Ghaybî, who was one of the representatives of Bayramî- Malâmatiyya playing an active role in the Ottoman period, on this issue, and to show the similarities and differences in terms of manners between that view and the other sufi orders’ ones.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143704
http://hdl.handle.net/11452/16016
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2009 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_10.pdf317.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons