Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15907
Title: The historical uses of propolıs in folk medicine, with ıts biological acitivites and chemıcal composition
Other Titles: Halk ilaçlarındap ropolisin tarihi kullanımı ile onun biyolojik aktivitesi ve kimyasal kompozisyonu
Authors: Ertürk, Ömer
Güler, Nihal
Keywords: Propolis
Apis mellifera
Bioactive compound
Beeswax, plant
Balmumu, bitki
Biyoaktif bileşim
Issue Date: 14-Nov-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, Ö. ve Güler, N. (2013). ''The historical uses of propolıs in folk medicine, with ıts biological acitivites and chemıcal composition''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 13(1), 33-40
Abstract: Propolis is alike of gum material produced by honey bees in the construction and maintenance of their hives. Here the antifungal, antibacterial, antiviral, insecticidal and antioxidant activities of propolis, among other attributes of propolis and the chemical composition are reviewed. In recent years the biological activity research on propolis has become increasingly very attractive to many scientists in various fields of research. The comparative biological studies of propolis of different origin and the chemical composition analyses are becoming atractive. Similar types of studies are extremely valuable with the help of information about propolis standardization and practical applications in scientific fields.
Propolis işçi balarıları tarafından üretilen reçinemsi bir madde olup arı kovanında yapım, koruma ve bakım gibi çok amaçlı kullanılan bir materyaldir. İnsanoğlu tarafından kullanılışı balın keşfi kadar uzun bir tarihe dayanır. Bu çalışmada, propolisin antifungal, antibakteriyal, antiviral, insektisidal ve antioksidan aktiviteleri ve kimyasal bileşimi özetlenmiştir. Son zamanlarda propolisle ilgili biyolojik aktivite çalışmaları birçok farklı alandaki bilim adamı için giderek daha da ilgi çekici hale gelmektedir. Farklı orijinlerden propolisin karşılaştırmalı biyolojik aktivite çalışmaları ve kimyasal bileşim analizleri giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu tür çalışmalar, özellikle propolisin standardizasyonu ve bilimsel alanlardaki pratik uygulamaları açısından bilgi verici olmaları sebebiyle son derece değerlidir. Reçineler veya polenlerin sebep olduğu alerjik reaksiyonlar nedeniyle propolis, bazı insanlarda astıma neden olabilir. Rengi sarıdan koyu kahveregine doğru değişir. 25-30°C arasında yumuşak ve çok yapışkan haldedir, 60-70°C’ ta sıvıdır, fakat bazı örneklerin erime noktası 100°C’a kadar çıkabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143479
http://hdl.handle.net/11452/15907
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2013 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_4.pdf301 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons