Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15774
Title: Yahudi mistisizmi ve İslam tasavvufunda Evliyâ hiyerarşisi
Authors: Fenton, Paul B.
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çift, Salih
Keywords: Yahudilik
İslam
Velî
Mistisizm
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fenton, P. B. (2007). "Yahudi mistisizmi ve İslam tasavvufunda Evliyâ hiyerarşisi". çev. Salih Çift. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 369-391.
Abstract: Yaşadıkları Zühd hayatı ve velâyetleri (Allah dostu oluşları) kendilerini diğer insanlardan ayıran (farklı kılan) kişilere yönelik hürmet dünya üzerindeki bütün büyük dinlerde ortak olan evrensel bir olgudur. Bununla birlikte bu olgunun Yahudi ve İslam gelenekleri dâhilinde ortaya çıkardığı teorik ve pratik görünümler çarpıcı benzerlikler arz etmekte ve muhtemelen onların, ezelî İbrahimî gelenek içerisindeki ortak kökenlerine şahitlik etmektedir. Bu makale, söz konusu meselenin sınırlı bir yönünü ele almayı hedeflemektedir. Diğer bir deyişle, yalnızca manevî ve maddî şahsiyetler olarak değil, aynı zamanda evrensel düzenin korunmasında kozmolojik bir görev üstlenen velîler arasında manevî bir hiyerarşi olduğu inancını konu edinecektir.
Description: Bu çalışma, “The Hierarchy of the Saints in Jewish and Islamic Mysticism” başlığıyla Journal of the Muhyiddin Arabî Society (c. X, 1991, s. 12-34) adlı dergide yayımlanmış olan makalenin çevirisidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143782
http://hdl.handle.net/11452/15774
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2007 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_15.pdf295.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons