Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15710
Title: Tasavvufî tecrübe aktarılabilir mi?
Other Titles: Can mystical experience be transmitted?
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kartal, Abdullah
Keywords: Tasavvufî tecrübe
Sufiler
Mistisizm
Mystical experience
Sufis
Mysticisism
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, A. (2007). "Tasavvufî tecrübe aktarılabilir mi?". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 97-120.
Abstract: Tasavvuf, diğer İslamî disiplinlerden farklı olarak, kişinin yaşadığı derin ve öznel bir tecrübeye dayanır. Şüphesiz, bu öznellik, yaşanan tecrübenin, başkalarına ne ölçüde aktarılabileceği sorusunu da beraberinde getirir. Sufiler, sürekli olarak, bu tecrübenin aktarılamayacağına vurgu yapmış olmakla birlikte, paradoksal olarak, tecrübeye dayalı bir dil geliştirmişler ve sürekli aktarma gayretinde olmuşlardır. Bu makalede tasavvufî tecrübenin mahiyeti, aktarılmasının mümkün olduğu ve aktarılırken oluşturulan dilin temel özellikleri üzerinde durulmuştur.
Apart from the other Islamic disciplines, Islamic Mysticism depends on the deep and subjective experience that individual has had. Surely, this subjectivity brings about the question to what degree this experience can be transmitted. Although sufis constantly emphasize that this experience can not be transmitted, they paradoxically have developed a language depending on it, and endeavored to transmit it. This article argues that the mystic experience can be transmitted, and deals with the main characteristic of the language generated while transmitting this experience.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143789
http://hdl.handle.net/11452/15710
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2007 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_6.pdf281.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons