Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15667
Title: Hadislerden inanç esası tesbiti
Other Titles: Deriving theological principles from hadiths
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Yücedoğru, Tevfik
Keywords: İtikat
Kur’an
Hadis
Haber
Mütevatir
Meşhûr
Creed
Quran
Hadith
Khabar
Mutawatir
Mashhur
Ahad
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedoğru, T. (2006). "Hadislerden inanç esası tesbiti". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(2), 91-116.
Abstract: Hadislerden inanç esasları tespiti usul tartışmalarının en hararetli kısmını oluşturmaktadır. Özellikle hicri ikinci asırdan itibaren uydurma hadis faaliyetlerinin hız kazanması kelâm âlimlerini ilke tespitine yöneltmiş ve buna bağlı olarak bazı prensiplerin benimsenmesini beraberinde getirmiştir. Bu makale, hadislerden itikâdî ilke tespitinde gerekli olan usûlleri konu edinmektedir.
To derive creedal principles from hadiths is the most vehement one among the methodological discussions. Especially from the second century of Hegira increasing of activities of hadith concoction led the Islamic theologians to establish the principles and consequently it was agreed on some principles. This article is about methods which necessary for deriving theological principles from hadiths.
Description: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143803
http://hdl.handle.net/11452/15667
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2006 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_5.pdf261.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons