Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15665
Title: Oryantalistlerin fıkhî hadislerin menşei ile ilgili görüşleri ve tenkidi
Other Titles: The critique of orientalists’ opinions on the origin of juristic hadiths
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kahraman, Hüseyin
Keywords: Mezhepleşme
Hadis rivayeti
Anlama
Yorumlama
Denomination
Hadith narration
Understanding
Comment
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, H. (2006). "Oryantalistlerin fıkhî hadislerin menşei ile ilgili görüşleri ve tenkidi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(2), 45-76.
Abstract: Yaklaşık iki asrı aşkın bir süredir genelde İslâm, özelde ise hadis hakkında araştırma yapan Oryantalistler, hadisin menşei hakkında Müslüman âlimlerden bütünüyle farklı düşünmektedir. Oryantalistlerin fıkhî hadislerin menşei ile ilgili görüşleri, genel olarak hadisin orijinalitesi konusundaki kanaatlerinin bir uzantısıdır. Bu araştırmada önce Oryantalistlerin hadisin menşei hakkındaki genel yaklaşımları üzerinde durulacak, sonra özellikle fıkhî/hukukî hadislerin ortaya çıkışı ile ilgili görüşleri ele alınacaktır. Daha sonra da bütün bu görüşler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmada, genel itibariyle Oryantalistlerin de zaman zaman yaptığı gibi, Müslüman âlimler tarafından yazılmış eserlerde yer alan H.I ve II. asır ile ilgili bilgi ve beyânlar temel alınacaktır.
A hadith narrator narrates a hadith after than analyses and comments it in his opinion. One of facts that may impress the narrator’s analyses and comments efforts, is his theological thought, denominationalism and to be member of a denomination that comes into view from the ends of the I. century. With its this property, the membership of denomination is one of merits that shapes to personal and social life. But, at least in some part of society, the membership thought is transformed into extreme attachment that causes to be perceived the denomination leader’s opinion as absolute and unique true. This fact may play a part sometimes in understanding and comment of hadiths and verses. In this article, we investigated, in exemplifity of three hadiths, the effect of theological thought and denominationalism on hadiths.
Description: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143801
http://hdl.handle.net/11452/15665
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2006 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_3.pdf361.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons