Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15645
Title: Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti
Other Titles: Freedom of religion and conscience of non-muslims in Ottoman State
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karataş, Ali İhsan
Keywords: Osmanlı Devleti
Gayrimüslimler
Millet sistemi
Din ve vicdan hürriyeti
Ottoman State
Non-muslims
Millet system
Freedom of religion and conscience
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karataş, A. İ. (2006). "Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 267-284.
Abstract: Osmanlı Devleti, tebaası olan gayrimüslimlere tanıdığı din ve vicdan hürriyeti bakımından muasırları arasında en önde gelen devletler arasında yer almaktadır. Zaman zaman fethedilen şehirlerin en büyük mabedi fetih sembolü olarak camiye çevrilirken diğer mabetlere büyük ölçüde dokunulmamış ve gayrimüslimlerin ihtiyaçları için tahsis edilmiştir. Bu mabetlerinin işleyişi, yönetimi, gelir ve giderlerinin kontrolü din adamlarına bırakılmıştır. Gayrimüslimler gerek ferdi gerekse toplu ibadetlerini diledikleri gibi ifa etme hakkına sahip idiler. Zorla Müslümanlaştırmanın yasak olduğu Osmanlı Devleti’nde zimmiler, aile hukukuyla ilgili meselelerini kendi din adamlarının nezaretinde çözebiliyor, çocuklarının eğitim öğretimlerini de yine kendi dinlerinin gerektirdiği şekilde yapabiliyorlardı. Bu konulardaki hakları devletin koruması altındaydı. Zaman zaman yaşanan bireysel aksaklıklar idareciler tarafından giderilmeye çalışılmaktaydı.
Because of ensuring freedom of religion and conscience, the Ottoman Empire is the leading state of its time. Although the biggest temple in conquered territories was converted to mosque as a symbol of the conquest, other temples were left for nonMuslims according to the proportion of their needs. While new temples were not allowed to build, old and ruined churches and synagogues were permitted to be repaired. Studying the Ottoman Achieves, one can see that non-Muslims had complete freedom of religion, worship and education. In the empire conversion by force was forbidden and guarantee to worship and educate their children freely was also provided for zimmies. Individual interferences in the matter were tried to be prevented by the authorities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143828
http://hdl.handle.net/11452/15645
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2006 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_14.pdf252.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons