Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15624
Title: 73 fırka hadisinin mezhepler tarihi kaynaklarında fırkaların tasnifine etkisi
Other Titles: The influence of the 73 sects hadith on the classification of theological sects in ıslamic heresiographical literature
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Gömbeyaz, Kadir
Keywords: 73 Fırka
Makâlât geleneği
Fırka-i nâciye
73 Sects
Islamic heresiography
Saved sect
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gömbeyaz, K. (2005). "73 fırka hadisinin mezhepler tarihi kaynaklarında fırkaların tasnifine etkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(2), 147-160.
Abstract: Bu makale, Yahudîler’in 71, Hıristiyanlar’ın 72, Müslümanlar’ın 73 fırkaya ayrılacağını ve bu fırkalardan yalnızca birinin kurtulup, diğerlerinin Cehennem’e gideceğini haber veren “73 fırka hadisi”nin zihinde uyandırdığı bir takım problemleri ele almakta; bunun yanında hadisin, mezhepler tarihi eserlerinin gerek biçim gerekse de muhtevası ile yazarlarının zihniyetleri üzerindeki etkilerini irdelerken, bu eserlerin yazarlarının söz konusu hadis karşısındaki tavırlarını gruplandırarak incelemektedir.
This article deals with the questions that would be arisen in one’s mind about the implication of the “73 sects hadith” which states that Muslims will be separated into 73 sects, when Jews had 71, and Christians had 72 sects and that only one of them will be saved whereas the others will go to the Hell. It examines, too, the influence of the hadith on Islamic heresiographical works as to both their content and form, and on thinking of writers of these works. In addition, the attitudes of these writers towards the hadith is described by placing them in categories.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143840
http://hdl.handle.net/11452/15624
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2005 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_8.pdf237.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons