Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15314
Title: Possibie causes of the damage to chromosomes in aged seeds
Other Titles: Yaşlanmış tohumlarda kromozomların zararlanmasının muhtemel nedenleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Damage to chromosomes
Aged seeds
Kromozomların zararlanması
Yaşlanmış tohumlar
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, H.Ö. (1995). “Possibie causes of the damage to chromosomes in aged seeds”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 233-239.
Abstract: Different hypotheses have been reviewed, to update the knowledge on the cause of the damage t o chromosomes as seeds age. These hypotheses (i.e., the presence of background irradiation, accumulation of automutagenic substances, lipid autoxidation and loss of DNA integrity) have been given in historical order. Although each hypoıhesis gives an idea on the damage to chromosomes in aged seeds, it is unfortunate that there is no direct evidence to show what exactly affects this phenomenon.
Tohumlar yaşlanırken kromozomlarda meydana gelen zararlanmanın nedeni hakkındaki bilgilerin güncelleştirilmesi için farklı hipotezler incelenmiştir. Bu hipotezler (radyoaktif ışınların varlığı, otomutagenik maddelerin birikimi, yağlarda meydana gelen oksitlenme ve DNA bütünlüğünün kaybı) tarih sırasıyla verilmiştir. Her hipotez yaşlanmış tohumlarda kromozomların bozulması hakkında bir fikir vermesine rağmen, bu olayı neyin etkilediğini göstermek için direkt delillerin bulunmayışı da bir talihsizliktir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15314
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_22.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons