Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15310
Title: Loss of seed viability and the induction of genetic damage in aged seeds
Other Titles: Yaşlanmış tohumlarda canlılık kaybı ve genetik bozulmanın teşvik edilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Seed viability
Chromosomal aberrations
Phenotypic mutations
Tohum canlılığı
Kromozomal bozulmalar
Fenotipik mutasyonlar
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, H.Ö. (1995). “Loss of seed viability and the induction of genetic damage in aged seeds”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 217-224.
Abstract: There is a close relationship between loss of seed viability during storage and the induction of genetic damage, which is evaluated in two categories, chromosomal aberrations and phenotypic mutations. Historical background of this relationship was given in a wide range of species and, especially, recent studies in this fıeld were also reviewed in detail to update the knowledge on some conflicting aspects.
Depolama esnasındaki tohum canlılığının kaybı ile kromozomal bozulmalar ve fenotipik mutasyonlar olarak iki kategoride değerlendirilen genetik bozulmanın teşvik edilmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin tarihsel geçmişi geniş bir tür aralığında verilmiştir. Özellikle, bazı tezat görüşler üzerine bu bilgilerin güncelleştirilmesi için bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalar da detaylarıyla incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15310
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_20.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons