Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15309
Title: The effect of storage environment on seed longevity
Other Titles: Tohum ömrü üzerine depolama ortamının etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, H. Özkan
Keywords: Storage environment
Seed longevity
Genetic conservation
Depolama ortamı
Tohum ömrü
Genetik muhafaza
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, H.Ö. (1995). “The effect of storage environment on seed longevity”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 207-215.
Abstract: Seed moisture content, temperature, length of storage and atmospheric gases are the main factors affecting loss of seed viability and the induction of genetic damage during long-term storage of seeds. Although seeds are evaluated in three categories in terms of their storage behaviour, long-term storage is normally the preferred method of genetic conservation for orthodox seeds. Therefore, this review concerns the effect of storage environment on longevity of orthodox seeds.
Tohum nem kapsamı, sıcaklık, depolama süresinin uzunluğu ve atmosfer gazları, tohumların uzun süreli depolanmasında canlılık kaybını ve genetik bozulmanın teşvik edilmesini etkileyen başlıca faktörlerdir. Depolama tavırları ile ilişkili olarak tohumlar üç kategoride değerlendirilmelerine rağmen, uzun süreli depolama normal olarak orthodox tohumların genetik muhafazasında tercih edilen yöntemdir. Bu nedenle, bu inceleme depolama ortamının orthodox tohumların ömrü üzerine etkisi ile ilgilidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15309
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_19.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons