Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1529
Title: Bazı doğal ve sentetik ürünlerin mikrokapsülasyon tekniği ile hazırlanarak, arılara karşı kovucu özelliğe sahip kumaş eldesinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the bee repellent fabric produced with the microencapsulation technique of some natural and sytnhetic products
Authors: Kut, Yaşar Dilek
Dayıoğlu, Habib
Eyüpoğlu, Şeyda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lavanta yağı
Rezene yağı
Defne yağı
DEET
Mikrokapsülasyon
Arı kovuculuk
Lavander oil
Fennel oil
Laurel oil
DEET
Microencapsulation
Bee repellent
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eyüpoğlu, Ş. (2018). Bazı doğal ve sentetik ürünlerin mikrokapsülasyon tekniği ile hazırlanarak, arılara karşı kovucu özelliğe sahip kumaş eldesinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında doğal ve sentetik etken maddelerin mikrokapsüllenmesi ile arı kovucu kumaş eldesi araştırılmıştır. Bu kapsamda N,N-dietil m-toluamid (DEET), lavanta, rezene ve defne yağı etken maddeler arap zamkı çeper madde kullanılarak farklı çekirdek/çeper madde oranlarında basit koeservasyon tekniğine göre kapsüllenmiş, kapsülleme işleminden önce doğal ekstraktların içerikleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analiz edilmiştir. Mikrokapsüllerin ışık mikroskobu ve Fourier dönüşümlü infrared spektrometre (FTIR) ile karakterizasyon analizleri yapıldıktan sonra mikrokapsüllerin partikül boyutu dağılımı görüntü işleme tekniği ile analiz edilmiştir. Ardından mikrokapsüller daldırma yöntemi ile pamuk ve pamuk/polyester kumaşlara aktarılmıştır. Mikrokapsülleri kumaş numuneleri üzerinde analiz etmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Numunelerin arı kovuculuk özelliklerini in-vitro olarak analiz etmek için çam ağacı ve cam kullanılarak özel ölçüm kabinleri tasarlanmış, numunelerin arı kovuculuk özellikleri 2 saat süresince gözlemlenmiştir. Ölçüm süresince her 10 dakika arayla 1 dakika süresince ölçüm kabinleri kayıt altına alınmış, ayrıca kabinlerin fotoğrafı çekilmiştir. İn-vitro ölçümler sonucunda arı kovuculuk kapasitesi en iyi olan numunelere arıcı kıyafetlerine fiziksel olarak tutunabilme kabiliyeti kazandırılarak, numuneler arıcı kıyafetlerine dahil edilmiş ve numunelerin saha ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre doğal yağlardan elde edilen ekstraktların arı kovuculuk özellikleri umut vaat edicidir.
In this content, N,N-diethyl m-toluamide (DEET), lavender, fennel, and laurel oils active ingredients were encapsulated with gum arabic wall material with simple coeservation technique at different core: wall ratios, before the microencapsulation process, the ingredients of natural extracts were analyzed with high performance liquid chromatography (HPLC). After the characterization analyses of microcapsules with light microscope and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), the particle size distribution of microcapsules were analyzed with image processing. Following, microcapsules were applied to cotton and cotton/polyester fabrics by dipping method. In order to analyze the microcapsules on the fabric sample surfaces, scanning electron microscope (SEM) was used. To analyze the bee repellent properties of samples as in-vitro, special measurement cabins were designed with using pine-tree and glass, the bee repellent properties of samples were observed for 2 hours. Following in vitro measurements, the samples with the highest capacity of bee repellent are incorporated into the beekeeping clothing, which provides for adhesion, and the field measurements of samples are performed. During the measurement, the cabinets were videotaped for one minute in every ten minutes, photos of the cabins were also taken. According to the results, the bee repellent properties of natural extracts are promising
URI: http://hdl.handle.net/11452/1529
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499418.pdf8.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons