Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYediyıldız, M. Asım-
dc.contributor.authorAydın, Zeynep-
dc.date.accessioned2021-01-05T08:44:37Z-
dc.date.available2021-01-05T08:44:37Z-
dc.date.issued2020-01-27-
dc.identifier.citationAydın, Z. (2020). İlyas İbn İsa: Hayatı, eserleri ve düşünceleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14774-
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nin en güçlü dönemine tekabül eden XVI. yüzyılda özellikle Akhisar’da önemli ilim adamları yetişmiştir. Günümüze birçok eser bırakan İlyas ibn İsa da bunlardan birisidir. Medrese yanında drgâhı da bulunan İlyas ibn İsa, Bayramiyye tarikatinin İseviyye kolunun kurucusudur. Ayrıca şehzadeler vasıtasıyla idare ile de iletişimi olmuştur. Dolayısı ile onu tanımaya çalışmak, dönemin ilim, tasavvuf, siyaset ve toplum hayatını anlamamıza yardım edecektir. Bu çalışmada, eserlerinden yola çıkılarak İlyas ibn İsa’nın hayatı ve eserleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Fusûl-i Aşere, Rumûzü’l-Künûz ve Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn eserlerinin önemlilerindendir. Vahdet-i vücût anlayışının hâkim olduğu eserlerinde padişah, şehzade ve lalalar başta olmak üzere devlet adamlarına nasihatler önemli yer tutmaktadır. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerini idrak etmiş bir âlim ve mürşid olarak İlyas ibn İsa, cifr, havas ve vefk gibi gizli ilimlere olan ilgisi dikkat çekmektedir.tr_TR
dc.description.abstractMany significant intellectuals lived in the 16th century, the most powerful period of the Ottoman Period, especially in the region of Akhisar. İlyas ibn İsa, who left numerous works, was one of those scholars. İlyas ibn İsa, whose Dervish lodge stood beside a madrasah, belonged to the Şemsiyye branch of Bayrami religious order/ that was founded by Akşemseddin and he founded the İseviyye branch of the same religious order. While living among the folk, he also had a connection with the administration through princes. Trying to get to know him can cast a light on understanding the scholarship, Sufism, politics and community life of the period. This study will introduce his works and based on his writings his life history. Some of the important works of him include Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Fusûl-i Aşere, Rumûzü’lKünûz and Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn His works that mainly concentrates on Vahdat-i Vucud offers advises to sultan, princes, and statesmen especially to ‘lala’ teachers of princes to a great extent. It takes attention that as a scholar and murshid, who lived during the dynasties of II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim and Kanuni Sultan Süleyman, his works heavily focused on cifr, havas, vefk.en_US
dc.format.extentX, 147 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİlyas ibn İsatr_TR
dc.subjectBayramîtr_TR
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectBayrâmîtr_TR
dc.subjectVahdet-i vücûdtr_TR
dc.subjectAkhisârîtr_TR
dc.subjectSaruhânîtr_TR
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectCifrtr_TR
dc.subjectVahdat al-vucûdtr_TR
dc.subjectHavastr_TR
dc.subjectVefktr_TR
dc.subjectSiyâsetnâmetr_TR
dc.subjectMenâkıbtr_TR
dc.subjectRumûzü’l-Künûztr_TR
dc.subjectEsmâ-i Hüsnâtr_TR
dc.subjectFusûl-i Aşeretr_TR
dc.subjectTabiatnâmetr_TR
dc.subjectKıyâfetnâmetr_TR
dc.subjectFerahnâmetr_TR
dc.subjectMenâkıbnâmetr_TR
dc.subjectRumûz al-Künûztr_TR
dc.subjectEsmâ al-Hüsnâtr_TR
dc.titleİlyas İbn İsa: Hayatı, eserleri ve düşünceleritr_TR
dc.title.alternativeİlyas İbn İsa: His life, works and thoughtstr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zeynep_aydın.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons