Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14763
Title: Başlangıçtan Emevîler Dönemine kadar Benî Süleym Kabilesi
Other Titles: Benu Suleym From Begining to Umayyad Period
Authors: Apak, Adem
Charif, Mohammed Boubacar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Benî Süleym
Benu Suleym
Kabile
Emeviler dönemi
Hicaz
Tribe
Umeyyed period
Hijaz
Issue Date: 29-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Charif, M. B. (2020). Başlangıçtan Emevîler Dönemine kadar Benî Süleym Kabilesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Başlangıçtan Emevî Dönemine Kadar Benî Süleym Kabilesi” adlı çalışmamızda Benî Süleym kabilesinin belirlenen dönem içinde öncelikle kabilenin soyu, alt kolları, kabilenin yönetimi ve yaşadığı coğrafya üzerine durulmuştur. Ayrıca kabilenin sosyal ve dinî hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Sosyal ilişkiler başlığı altında kabilenin diğer Arap kabileleri ile olan ilişkilerinden söz edilerek, Kureyş kabilesi ile ilişkilerinin üzerine durulmuştur. Ayrıca kabilenin İslam’dan önceki inancından da bahsedilmiştir. İslam dininin ortaya çıktığı sırada kabilenin bu dine karşı sergilediği tutum, kabilenin İslamlaşma surecisinden ve İslam’daki rolleri ile ilgili bilgi verilmiştir.
This study entitled “Benu Suleym From Beginning to Umayyad Period” it will focus the period of Benu Suleym tribe on their lineage system, sub-tribes, and the tribe's management and geography place. In addition, will give an information about tribe’s social and religious life. Under the title of the social relations will be mention tribe’s relation with other Arab tribes. The relationship with Quraysh tribe will be emphasized. The study also introduces the tribe's belief before the Islam and the reaction of the tribe towards the period of rise of Islam, study will give an information about the role of the tribe in the process of Islamization and Islam.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14763
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mohamed_boubacar.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons