Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOruçoğlu, İlhami-
dc.contributor.authorOtman, Esra-
dc.date.accessioned2020-12-31T09:23:56Z-
dc.date.available2020-12-31T09:23:56Z-
dc.date.issued2020-01-22-
dc.identifier.citationOtman, E. (2020). Kelâ'î ve "el-iktifâ’ fî megâzî resûlillâh ve’s-selâseti'lhulefâ" isimli eseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14725-
dc.description.abstractBu tez de genel olarak Endülüslü muhaddis ve tarihçi Kelâ’î’nin (565-634/11701237) el-İktifâ’ fî (bimâ tedammenehû min) megâzî Resûlillâh ve’s-selâsetî’l-hulefâ’ adlı eseri göz önünde bulundurarak rivayetlerin nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin amacına, kaynaklarına ve muhtevasına yer verilmiştir. Birinci bölümde Kelâ’î’nin hayatı, nesebi, ilmi hayatı, içerisinde bulunduğu siyasi ve kültürel ortam, müellifin hocaları ve öğrencileri gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde Kelâ’î’nin el-İktifâ isimli eserinin üslûbu, kaynakları, kaynakların kullanımı ve muhtevasına dair bilgilere yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise elde edilen bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractSELÂSETİ'L-HULEFÂ" In the thesis, in general, the Andalusian muhaddis, the historian Kelâ’î (565634/1170-1237) and his work “al-Iktifâ fî Megâzî Resulillâh wa Salâsa al-Hulefâ" are examined. Our study consists of an introduction and two parts. In the introduction part of the thesis, the aim of the thesis, sources and content of the thesis are given. In the first chapter, the subjects such as Kelâ’î's life, descent, scientific life, cultural environment, political environment, teachers and students of the author are given. In the second part, the information about the methods, sources, usage of the sources and the content of the work are given. In the conclusion part, evaluations were made in the light of the information obtained.tr_TR
dc.format.extentXI, 86 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKelâ’îtr_TR
dc.subjectSirahtr_TR
dc.subjectSiyer ve Megâzîtr_TR
dc.subjectMaghâzîtr_TR
dc.subjectel-İktifâtr_TR
dc.subjectal-İktîfâtr_TR
dc.subjectAlmoraviden_US
dc.subjectAlmohaden_US
dc.subjectMurâbıtlar-Muvahhidlertr_TR
dc.titleKelâ’î ve "el-iktifâ’ fî megâzî resûlillâh ve’s- selâseti'l-hulefâ" isimli eseritr_TR
dc.title.alternativeElâ'î and his work "al-ıktifâ fî megâzî resulillâh wa selâseti'l-hulefâen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esra_otman.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons