Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14640
Title: Carl Brockelmann hayatı, eserleri ve tarihçiliği
Other Titles: Carl Brockelmann his life, works and historicism
Authors: Apak, Adem
Yanç, Mustafa
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Oryantalizm
Alman oryantalizmi
Carl Brockelman
Nöldeke
GAL
Orientalism
German orientalism
Issue Date: 21-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanç, M. (2020). Carl Brockelmann hayatı, eserleri ve tarihçiliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Geniş bir alana yayılmış olan Oryantalizmi 1312 yılında gerçekleştirilen Viyana Konsili ile başlatmak mümkündür. Zamanla farklı aşamalardan geçen ve gelişen oryantalizmin en meşhur temsilcilerinden biri olan Carl Brockelmann, farklı üniversitelerde aldığı eğitimle yetişmiş ve zamanla Doğu araştırmalarında ciddi bir konuma sahip olmuştur. Yine dönemin birçok üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmuş olan Brockelmann, Dekanlık ve Rektörlük gibi birtakım idari görevlerde de bulunmuştur. Şarkiyatçlık araştırmalarına edebiyat ve tarih alanlarında sayısız eser aramağan eden Brockelmann’ın en tanınmış eseri GAL olarak bilinen “Arap Literatürü Tarihi”dir. Ayrıca tarih çalışmalarının başyapıtı mesabesinde olan “İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi”de unutulmamalıdır. Bir tarihçi olarak Carl Brockelmann’ın klasik oryantalist görüşlerden etkilendiğini savunmak mümkündür. Brockelmann özellikle Hz. Muhammed (sav) ve İslâm Tarihi’nin ilk dönemlerine dair değerlendirmelerindeki sert üslûbu ile öne çıkmaktadır.
It is possible to start Orientalism, which has spread over a wide area, with the Vienna Council held in 1312. Carl Brockelmann, one of the most famous representatives of orientalism that has gone through different stages over time, has grown up with the education he received at different universities and has a serious position in Eastern studies over time. Brockelmann, who had also been involved in educational activities in many universities of the period, also held several administrative positions such as the Dean's Office and the Rectorate. The most wellknown work of Brockelmann, who searched countless works in the fields of literature and history for orientalism research, is the “History of Arab Literature” known as GAL. Also, “History of Islamic Nations and States”, which is the masterpiece of history studies, should not be forgotten. As a historian, it is possible to argue that Carl Brockelmann is influenced by classical orientalist views. Brockelmann especially stands out with his harsh style in the evaluations of prophet Muhammed and the first periods of Islamic History
URI: http://hdl.handle.net/11452/14640
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mustafa_yanç_tez.pdf.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons