Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14505
Title: Okulöncesi ve ilköğretim çağı çocuklarının Allah tasavvurları üzerine bir araştırma
Other Titles: A study of the conceptions of preschool and school age children
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Öcal, Mustafa
Keywords: Allah tasavvuru
Din eğitimi
Çocuk gelişimi
God (Allah) imagination
Religious education
Child development
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcal, M. (2004). "Okulöncesi ve ilköğretim çağı çocuklarının Allah tasavvurları üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2), 59-80.
Abstract: Bu araştırmada, 4-10 yaş grubundaki toplam 363 Müslüman aile çocuğunun Allah hakkındaki düşünce ve tasavvurları tespit edilmiştir. Tespitler, çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre gruplandırılarak verilmiş ve kısa kısa yorumlaması yapılmıştır.
In this article we studied conceptions of 363 Muslim children, between range of 4-10 years, old about Allah. Findings were cathegorized according to their ages and sexes and explained briefly.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143855
http://hdl.handle.net/11452/14505
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2004 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_4.pdf280.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons