Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14409
Title: Yahudilik ve tasavvuf
Other Titles: Judaism and sufism
Authors: Fenton, Paul B.
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çift, Salih
Keywords: Tasavvuf
Yahudilik
Dinler arası etkileşim
Sufism
Judaism
Interreligious interaction
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fenton, P. B. (2004). "Yahudilik ve tasavvuf ". çev. Salih Çift. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(1), 245-260.
Abstract: İslam tasavvufu ile Yahudi mistisizmi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Tarihsel olarak bakıldığında oluşum döneminde Bağdat’ta Yahudilik tasavvufu etkilemiştir. Bununla birlikte ilerleyen zaman içinde tasavvufun Yahudi mistik düşüncesi üzerinde daimî bir tesirinin varlığına şahit olunmaktadır. Dinler tarihi için büyük önem taşıyan bu durum şüphesiz henüz ortaya çıkarılmakta olan inançlar arası alış verişler hususunda yeni ufuklar sunmaktadır.
There is an interaction between Jewish and Islamic mysticism. From the historical point of view it was Judaism that initially influenced Sufism in its formative period in Baghdad. However the following centuries were to witness Sufism’s sustained influence on Jewish spirituality. This is, of great significance for the history of religion, undoubtedly open up new and far-reaching perspectives of interfaith exchange.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143877
http://hdl.handle.net/11452/14409
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2004 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_12.pdf223.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons