Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14362
Title: 18. asırda tasavvuf ve vehhâbilik
Other Titles: Sufism and wahhabism in the 18th century
Authors: Peskes, Esther
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelenk, Mehmet
Keywords: Tasavvuf
Vehhâbilik
Sufism
Wahhabism
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Peskes, E. (2003). "18. asırda tasavvuf ve vehhâbilik". çev. Mehmet Çelenk. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2), 413-429.
Abstract: 18.asrın ortalarında, Suûdi Arabistan’ın Necd bölgesinde yeni bir dini akım ortaya çıktı. Hanbelî geleneğine mensup Muhammed b. Abdulvehhâb, insanları, bütün bidatlerden uzak, gerçek dine davet etmeye başladı. Bidat aleyharlığı, bu yeni cereyanın en önemli esaslarından birisiydi. Vehhâbilik, genel olarak, tasavvufu bidat olarak görür ve reddeder. Bu makale 18.asırda Vehhâbilik ve tasavvuf arasındaki ilişkileri ele almaktadır.
At some time towards the middle of the eighteenth century a new religious movement emerged in the very heart of the Najd, Saudi Arabia. A scholar from Hanbalite tradition, Muhammad b. Abdalwahhâb, invited people to the true religion, the religion which is far from all kind of innovations. Rejection of innovations is one of the basic teachings of this new movement. Wahhabism, in general, disapproves sufism and considers it as innovation. This article considers the process of relations between Wahhabism and Sufism in Eighteenth Century.
Description: Bu makale, “The Wahhabiyya And Sufısm In The Eighteenth Century” adıyla Islamıc Mysticism Contested (ed. Frederick De Jong-Bernd Radtke, Leiden 1999)’de 145-161 sayfaları arasında yayınlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143898
http://hdl.handle.net/11452/14362
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_17.pdf237.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons