Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14345
Title: "Ahmet Lütfi Kazancı" vefa sayfası
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kazancı, Ahmet Lütfi
Keywords: Ahmet Lütfi Kazancı
Mehmet Nuri Efendi
Hafız ağa
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazancı, A. L. (2003). ""Ahmet Lütfi Kazancı" vefa sayfası". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 445-465.
Abstract: Çorum’da Mehmet Nuri-Pakize ailesinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Nüfus müdürlüğü onun doğum tarihini 01.08. 1936 olarak tespit etti. Bugünkü Zafer İlkokulundan (eski vali konağı) yukarıya çıkan sokakta 51 numaralı evde yirmi yılını geçirdi. Daha sonra yine aynı sokakta bir başka eve taşınan ailesiyle de yirmi bir yıl beraberce yaşadı. Baba Mehmet Nuri çarıkçılık yaparak ailesini geçindirmek için çalışırken hafız olması münasebetiyle mahalle mescidinin imamlığını da beraber yürütmüş ve aralıksız yirmi sekiz yıl müddetle Tepecik camiinde ücretsiz görev yapmıştır. Çorum’un Mecitözü ilçesine haftada bir gün yürüyerek çarık satmağa gitmektedir. Gidiş ve gelişi altmış km. den az olmayan bu yolculuğu sırtında çarık heğbesi ile kat’eden Hafız Mehmet Nuri Efendinin şu cümlesi, hala Kazancı’nın gözyaşlarıyla yadettiği özel bir hatıra olarak kalmıştır: Oğlum şayet yetişebilirsem camiye gidip yatsı namazını da kıldırıyordum.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143922
http://hdl.handle.net/11452/14345
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_21.pdf188.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons