Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14337
Title: 1826 sonrasında Bektâşilik ve bu alanla ilgili yayın faaliyetleri
Other Titles: The Bektashi order after 1826 and their literary activities
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çift, Salih
Keywords: Osmanlı
Bektaşilik
Yayın faaliyeti
Ottoman
Bektashi order
Literary activitiy
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çift, S. (2003). "1826 sonrasında Bektâşilik ve bu alanla ilgili yayın faaliyetleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 249-268.
Abstract: Osmanlılar döneminde faaliyet gösteren tarikatlar arasında Bektaşiliğin ayrı bir yeri vardır. XIX. yüzyılın başlarında padişah II. Mahmud tarafından ortadan kaldırılan Yeniçerilik’le birlikte, onlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Bektaşi tarikatı da yasaklanmıştı. Bektaşiler’in, bu yasağın menfi tesirinden kurtulmaları uzun sürmemişti. XIX. asrın ortalarından itibaren yeniden faaliyete geçip, özellikle üst düzey sınıflar içerisinde taraftar kazanmaya başlamışlardı. Bu dönemde oldukça yoğun bir yayın faaliyetine de koyulmuşlar ve oldukça dikkat çekici eserler yayınlamışlardır.
Among the many dervish fraternities which exercised their influence over the lives of a large proportion of the Turkish people of the Ottoman Empire the Bektashis have held a unique place. The massacre of the Janisseries by Mahmud II, in the beginning of the XIX. century, was however followed by persecution of the Bektashi order, who were suspected of having been concerned in the revolts that ensued. Soon they recovered from their consternation and by the middle of the nineteenth century Bektashiism was not only widespread, but finding influence in high places as well. Ther was a very great literary activity during both the nineteenth and twentieth centuries. The list of Bektashi books published in the nineteenth century is oh great interest.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143914
http://hdl.handle.net/11452/14337
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_13.pdf268.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons