Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14333
Title: XVII. asır Bursa evleri (Bursa Şer’iye Sicillerine göre)
Other Titles: Dans le siècle du XVIIème, les maisons de Brousse (Selon les registres de Brousse)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Yediyıldız, M. Asım
Keywords: Bursa
Ev
Konak
Menzil
Maison
Résidense (grand maison)
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yediyıldız, M. A. (2003). "XVII. asır Bursa evleri (Bursa Şer’iye Sicillerine göre)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 185-192.
Abstract: Bu çalışmada Bursa Şer’iye Sicilleri esas alınarak Bursa evinin fizîkî yapısı başta olmak üzere bazı husûsiyetlerine temas edilmiştir. Bu dönemde gerek şehir, gerekse kırsal kesimdeki evler için menzil tabiri kullanılmıştır. Fakat bu bütün evlerin aynı tip olduğunu göstermemektedir. Bunların bir kısmı konak tipi evler olıup iki ana bölümden meydan gelmekteydi.
Dans cette recherche, Nous avons étudié certains propriétés physiques des maisons de Brousse selon les registres de Brousse (Şer’iye Sicills). Pour raconter la maison de Brousse, la vocable de « menzil » avait été user à cette époque. Cettes maisons n’avaient pas fait selon un model. Autre model avait été « Konak » qui a deux parts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143910
http://hdl.handle.net/11452/14333
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_9.pdf187.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons