Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14327
Title: Değerler üzerine bazı düşünceler ve bir erdem tasnifi denemesi: İnsanî erdemler–İslâmî erdemler
Other Titles: Some thoughts on values: Humanistic and Islamic virtues
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Uysal, Enver
Keywords: Değer
İslami erdem
İnsani erdem
Value
Humanistic virtue
Islamic virtue
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, E. (2003). "Değerler üzerine bazı düşünceler ve bir erdem tasnifi denemesi: İnsanî erdemler–İslâmî erdemler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 51-69.
Abstract: Değer, ahlâk felsefesinin önemli kavramlarından biridir. Değerlerle ilgisi olmayan hiçbir davranışımız yoktur. Değer nedir? Değerler öznel midir, nesnel mi? Kişide ahlâk düşüncesi ve buna bağlı olarak değer yargısı nasıl oluşur? Ahlâk anlayışlarının farklılığında değer yargılarının ve değerleri algılayış tarzımızın rolü nedir? Keza, bireyin davranışlarındaki tutarsızlıklarda değerler arasındaki çatışmanın etkisi nedir? Bu makalede bir yandan bu sorulara cevap aranmış, bir yandan da ahlâkî gelişimde birbirinin tamamlayıcısı olan bir erdem ayırımı üzerinde durulmuştur: “İnsanî erdemler-İslâmî erdemler” ya da “ahlâkî erdemler-dinî erdemler.”
Value is one of the most important concepts of moral philosophy. There is always a deep relation between our moral actions and moral values. What does mean value? Are values subjective or objective? How does a person reach moral idea and consequently value judgement? What is the role of value judgements and the way of conceving of values, in differences of personal moralities? And, is there any effect of value contradictions in actional disharmoniousnesses? This article aims to answer to these questions and to be an essay on human and religious virtues.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143904
http://hdl.handle.net/11452/14327
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_3.pdf266.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons