Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14229
Title: Var olan ve varlık olarak tanrı
Other Titles: God as to be and being
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çınar, Aliye
Keywords: Tanrı
Tefekkür
Varolmak
God
Reflection
Being
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınar, A. (2002). "Var olan ve varlık olarak tanrı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(1), 219-232.
Abstract: Musa, Tanrı’yı nasıl tanımlaması gerektiğini doğrudan doğruya Tanrı’ya sorar; O da derhal bu soruyu şu şekilde cevaplar “Ben, ben olanım. Öyle ise İsrailoğullarına diyeceksin ki, beni size ‘Var olan O’ ( veya ‘O ki vardır’) gönderdi” (Çıkış 3. 14). Öyle ki, dinin Tanrı’sı ya da Var Olan düşünce için bir temel, bir başlama noktasıdır. O halde felsefî Mutlak veya Varlık, dinin Tanrı’sını içerir ya da ön varsayar. Tefekkürün iki efendiye hizmet edemeyeceği açıktır. İşte bu nedenle pek çok Hristiyan filozof, Tanrı ile varlığı özdeşleştirir. Fakat bu çözüm bir problem teşkil etmeyecek mi?
In order to know what God is, Moses directly turns to god. He ask his name straightway comes to the answer: Ego sum qui sum, Ait: sic dices filiis Israel; qui est misit me ad vos (Exodus. iii. 14). For thinking the God of religion or To Be is a foundation or a starting point. Then the philosophical Absolute or Being involves or presuppeses the God of religion. The fact that the reflection can’t serve two masters is obvious. Because of this many Christian philosophers identity God and Being. But does this solution itself produce a problem?
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143947
http://hdl.handle.net/11452/14229
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2002 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_12.pdf200.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons