Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14198
Title: XVII. yüzyılda Bursa’nın nüfus yapısı
Authors: Gerber, Haim
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karataş, Ali İhsan
Keywords: Bursa
Osmanlı İmparatorluğu
Klasik dönem
Nüfus
Hane
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gerber, H . (2000). "XVII. yüzyılda Bursa’nın nüfus yapısı". çev. Ali İhsan Karataş. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 755-766.
Abstract: Osmanlı İmparatorluğu'nun demografik analizlerindeki temel istatistiki kavram, hane terimidir. Kelime sözlükte ev, daha geniş anlamıyla da aile manasına gelir. Klasik dönem (ki bu dönem 16. yüzyılla ilgili büyük nüfus tahrirlerinin yapıldığı dönemdir) boyunca İmparatorluğunun nüfus analizlerinde hane terimiyle basitçe aile kastedilirdi. Yine de, terimin anlamıyla ilgili bu genel mütabakat, bölgede ikamet edenlerin sayısını belirlemede birçok problemi çözememektedir. Örneğin, ortalama aileyi kaç kişinin oluşturduğu açık değildir. Buna rağmen, hane kavramının aileyle eşit sayıldığı aşikardır. Bununla birlikte, bizim incelememiz, yalnızca 16. yüzyılla değil, durumun tamamen farklı olduğu 17. yüzyılla da ilgilidir. Periodik olarak yapılan ayrıntılı nüfus tahrirleri artık toplanmıyordu ve mevcut kaynaklar da son derece kıt ve kalitesizdi. Bu dönemde Osmanlı yöneticileri kırsal ve kent nüfusuna çeşitli vergiler koymuştu. Bunların en önemlisi avarız vergisiydi. Bu maksatla yapılan incelemelerde hanelerin sayısı verilmiştir ki bu hanelerin sayısına göre mahalle takdirinde bulunuldu. 17. Asrın sonlarına ait bir araştırma, Bursa’daki aile reislerini isimleriyle birlikte tam bir liste halinde içeren, dolayısıyla bu konuyla ilgili çok önemli olan , 1696 yılına ait ayrıntılı bir sicildir.
Description: Bu çalışma, Haim Gerber’in “Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600 – 1700” adlı eserinin “Demographic Development” başlıklı bölümünün çevirisidir. Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144027
http://hdl.handle.net/11452/14198
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2000 Cilt 9 Sayı 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_9_43.pdf196.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons