Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14193
Title: Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatı’na genel bakış
Other Titles: A general overview of the Ottoman Tasawuf Literature in Balkans
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kara, Mustafa
Keywords: İslâm
Endülüs Emevîleri
İslam kültürü
Balkanlar
Andalus Umayyads
Islamic world
Balkans
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (2001). "Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatı’na genel bakış". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-26.
Abstract: Avrupa kıtasının İslam’la tanışması Endülüs Emevîleri’nin faaliyetleri neticesinde çok erken bir dönemde olmuştur. XIV. yüzyılda Osmanlılar’la başlayan dönem ise varlığını sürdürmektedir. Avrupa’da, özellikle Balkanlar’da yaşayan İslam kültürünün mühim bir unsuru da tasavvufî hayatla ilgilidir. İslam dünyasında yaygın olan birçok tarikat bu bölgede kurulan tekkelerle yaşama imkanı bulmuştur. Sûfilerin yetiştirdiği insan, yazdığı eser, tercüme ettiği risale ve kurduğu dergahlarla bu “ahlak ve eğitim felsefesi” daha uzun yıllar yaşamaya devam etmeye aday görülmektedir.
Europe encountered with Islam in its early period, during Andalus Umayyads rule. Another period begun with the Ottoman Empire in the 14 th century which still maintains its influence. Islam in Europe especially in Balkans region is strongly related to the sufi tradition. The sufi orders which spread all over the Islamic world maintaned their existence by tekkes founded in the region. This “moral and educational philosophy” seems to continue through sufis themselves, their writings, translations and tekkes founded by them.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143950
http://hdl.handle.net/11452/14193
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_1.pdf226.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons