Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14189
Title: XVI. yüzyılda Bursa’da tedavüldeki kitaplar
Other Titles: The books in circulation in the 16th century Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karataş, Ali İhsan
Keywords: Bursa
Osmanlı Devleti
Tereke kayıtları
Ottoman Empire
Treasure
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karataş, A. İ. (2001). "XVI. yüzyılda Bursa’da tedavüldeki kitaplar". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 209-230.
Abstract: Bursa, Osmanlı Devleti’nin önemli bilim ve kültür merkezlerinden biridir. Bilimsel ve kültürel gelişmenin temel kaynakları olan kitaplar, Bursa’nın bu özelliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bu konuda XVI. yüzyıl tereke kayıtları en önemli kaynak konumundadır. Bu kayıtların incelenmesi neticesinde 400 farklı kitap olmak üzere yaklaşık 3.000 eser tespit edilmiştir. Bu makalede XVI. yüzyılda Bursa’da, daha çok okunan kitaplardan bir kısmı tanıtılmaya çalışılacaktır.
Bursa has been one of the most important centres of culture and science in the Ottoman State. Books as essential material for cultural and scientific development have been always played an important role in this aspect of the city of Bursa. This paper looks at this ‘treasure’ of Bursa. Our basic source for imformation about books is the ‘heritage records’ in Bursa XVI. century heritage records allows us to find out nearly 3.000 books, 400 of which are in various subject. This paper reviews the books which we think were read more widely in Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143981
http://hdl.handle.net/11452/14189
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_13.pdf188.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons