Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14184
Title: XVI. yüzyıl Bursa alimleri ve Arap diline katkıları
Other Titles: The scholars of Arabic in XVIth century in Bursa and their works
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Yalar, Mehmet
Keywords: Bursa
Arap dili
XVI. Yüzyıl
Arabic language
XVIth century
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalar, M. (2001). "XVI. yüzyıl Bursa alimleri ve Arap diline katkıları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 127-136.
Abstract: Bu çalışmada XVI. Yüzyıl Bursa alimlerinin kısa biyografileri ile Arap diline dair eserleri incelenerek bu dile olan katkıları ortaya konulmak ve Bursa’nın ilim tarihindeki yerine bu zaviyeden ışık tutulmak istenmiştir. Bu çerçevede toplam sekiz alim ve Arap diliyle ilgili olarak yazdıkları otuz iki eser tespit edilmiş olup eserlerin büyük ölçüde günümüze kadar geldiği görülmüştür.
In this article, the brief biographies of scholars from the XVIth century Bursa and their works concerning the Arabic language have been investigated. In doing this, their contributions to Arabic language are brought into light. Altogether eight scholars and their thirty two works concerning Arabic language have been found in the literature and most of them have reached to us today.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143976
http://hdl.handle.net/11452/14184
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_8.pdf135.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons