Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14145
Başlık: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunan Harvard The Logical Review (HTR)’in makaleler bibliyografyası -II- 1959-1997
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tarakçı, Muhammet
Anahtar kelimeler: Harvard Theological Review
Bibliyografya
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tarakçı, M. (2000). "A.Ü. İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde bulunan Harvard The Logical Review (HTR)’in makaleler bibliyografyası -II- 1959-1997". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 791-808.
Özet: 1908 yılından beri çıkmakta olan Harvard Theological Review adlı derginin makaleler bibliyografyasının ilk bölümünü geçen sayıda yayınlamıştık. Harf sırası esasına göre düzenlenen bu bibliyografayın ikinci bölümünü bu sayıda sunuyoruz. Ayrıca bibliyografyanın sonunda, derginin, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde bulunmayan sayılarını da belirttik.
Açıklama: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144030
http://hdl.handle.net/11452/14145
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2000 Cilt 9 Sayı 9

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_9_46.pdf214.56 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons