Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14112
Başlık: 1999 – 2000 öğretim yılında fakültemize gelen I. sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Ay, Mehmet Emin
Anahtar kelimeler: İlahiyat Fakültesi
İmam-Hatip Liseleri
Sosyo-ekonomik yapı
Öğrenci kaynağı
Faculty of Divinity
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ay, M. E. (2000). "1999 – 2000 öğretim yılında fakültemize gelen I. sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 227-244.
Özet: Bu makale, 1999-2000 Öğretim Yılında U.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne kaydolmuş öğrencilere uygulanan bir anketin sonuçlarını ihtiva etmektedir. Anket 1999 yılı Eylül ayında I. Sınıf öğrencilerinden 159 kişiye uygulanmıştır. Makale, üç ana başlık altında ele alınacaktır. Bunlar, öğrencilerin ailesini, şahsını ve lise yıllarındaki durumunu ana hatlarıyla ele alan başlıklar olacaktır.
This article involves the results of a questionnaire which was completed by freshmen in the Faculty of Divinity, University of Uludağ in 1999-2000 school year. The questionnaire was completed by 159 freshmen in September, 1999. This article outlines the three headlines as to the students personally, their family, and their status in the years of high school.
Açıklama: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı hailinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143992
http://hdl.handle.net/11452/14112
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2000 Cilt 9 Sayı 9

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_9_8.pdf248.99 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons