Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14017
Title: 25. yılında Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Öcal, Mustafa
Keywords: Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü
Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü
Halis Ayhan
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcal, M. (2000). "25. yılında Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 3-106.
Abstract: Türkiye’de dini yükseköğretim kurumlarının ilki Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4. maddesinin amir hükmü gereğince 1924’te İstanbul Daru’l-Fünun’una bağlı olarak açılan ve öğretim süresi 3 yıl olan İlâhiyat Fakültesidir. Ancak bu Fakülte, 1933’te Daru’l-Fünun adının İstanbul Üniversitesi’ne çevrilmesi ve bünyesinde birtakım düzenlemelerin yapılması esnasında bazı gerekçeler ileri sürülerek kapatılmıştır. Aradan 16 yıl geçtikten sonra, 9 Mayıs l949 tarihinde TBMM’den geçen ve 4 Haziran l949’da Resmi Gazetede 5424 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren kanun gereği bu defa Ankara Üniversitesine bağlı bir İlâhiyat Fakültesi açılmıştır. Öğretim süresi 4 yıl olarak belirlenen bu Fakülte 21 Haziran l949’da eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Aradan bir 10 yıl daha geçtikten sonra ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ve yalnızca İmam-Hatip Okulu/Lisesi mezunlarının girip yüksek tahsil yapabilecekleri Yüksek İslâm Enstitüsü adıyla yeni bir dini yüksek öğretim kurumu açılmıştır. 19.11.1959’da fiilen eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan bu dini yüksek öğretim kurumunun da öğretim süresi 4 yıl idi. Sonraki yıllarda Yüksek İslâm Enstitülerinin sayıları artmaya başlamıştır. Sırası ile: 7.8.l962’de Konya’da, 16.12.1965’te Kayseri’de, 25.8.1966’da İzmir’de, 30.7.1969’da Erzurum’da, 28.11.1975’te Bursa’da, 7.9.1976’da Samsun’da ve 4.1.l980’de ise Yozgat’ta açılmışlardır. İşte bu Yüksek İslâm Enstitülerinden 6.sırada ve Bursa’da açılmış olanı 1982’de İlâhiyat Fakültesi adıyla Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır.
Description: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı hâlinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143986
http://hdl.handle.net/11452/14017
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2000 Cilt 9 Sayı 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_9_2.pdf779.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons