Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13987
Title: Okulöncesi eğitimde bulunması gereken hedefler nelerdir?
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Sağlam, İsmail
Keywords: Okulöncesi eğitim
Özbakım becerisi
Gelişim
L'education prescholaire
Le development
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, İ. (1998). "Okulöncesi eğitimde bulunması gereken hedefler nelerdir?". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 559-563.
Abstract: Okulöncesi eğitimde, çocukta öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak gerekir. Bununla temel gelişimleri olan fiziki, sosyal, psikolojik vb. gelişimlerini tamamlaması sağlanır. Öte yandan bu eğitimin amacı, okulöncesi dönemi çocuğa özbakım becerisi kazandırarak beslenme, giyim ve tuvalet temizliğini kendi kendine yapabilmesine ve doğuştan sahip olduğu sanatsal kabiliyetlerini ilerletmesine yardımcı olmaktır.
Dans l'education prescholaire, il faut passioner les enfant pour l'instruction individuelle. Ainsi on peut effecteur le development physique, psychologique et social de l'eleve maternel. D'autre part ce but de l'education en faisant se soigner, aider l'eleve a pratiquer a lui meme sa naurritur, ses habillages, ses toilettes et a progresser ses facultees de l'art de naissance.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144082
http://hdl.handle.net/11452/13987
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_35.pdf391.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons