Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13933
Title: Rasulullah efendimiz ve Kur’an’ı Kerim
Other Titles: Our Prophet and holy Qur’an
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kazancı, Ahmet Lütfi
Keywords: Kur'an
Hz.Peygamber
Sünnet
Qur’an
Our Prophet
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazancı, A. L. (1998). "Rasulullah efendimiz ve Kur’an’ı Kerim". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 153-167.
Abstract: Son zamanlarda müslümanların devamlı Kur'an'a sarılmalarım haklı olarak tavsiye edenler, Hz.Peygamber'in sürmelini devreden çıkarmak istercesine bir görünüm arzetmektedir. Halbuki İslam, Kur'an ve Sünnet esaslarına dayanmaktadır. Kur'an'da olmadığı halde sünnetle tespit edilmiş hükümler biliyoruz.
In this article, we’ll study the relation between Our Prophet and Holy Qur’an.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144056
http://hdl.handle.net/11452/13933
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_9.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons