Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13868
Title: Osmanlı vakıf sisteminde “rakabe”
Other Titles: “Raqaba” in the Ottoman waqf system
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi Bölümü.
Hızlı, Mefail
Keywords: Osmanlı vakıf sistemi
Rakabe
Vakıf müessesesi
Ottoman waqf system
Raqaba
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1994). "Osmanlı vakıf sisteminde “rakabe”". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 53-70.
Abstract: Osmanlı vakıf sisteminin, üzerinde yeteri derecede durulamayan kavramlarından biri de “rakabe”dir. Osmanlı vakıf eserlerinin yüzyıllar sonrasına ulaşmasında bu yöntemin katkısı son derece büyüktür. Kısaca ifade etmek gerekirse “rakabe”, vakıf eserlerinin tamire ihtiyaç duydukları ve vakfın bu onanma gücünün yetmediği dönemlerde, vakıf çalışanlarının maaşlarının ödenmeyerek, biriken paranın öncelikle onanma harcanması demektir. Bu çalışmada, konunun ayrıntılarına inilerek “rakabe” kavramının pratiğe nasıl dönüştürüldüğü araştırılacaktır.
One of the concept in Ottoman Waqf System is “raqaba” t hat is not known whooly. in this article, w are going to point out “raqaba” by using of documents have been obtained from Records of Bursa Court of Justice (Bursa Şer’iye Sicilleri).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144101
http://hdl.handle.net/11452/13868
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1994 Cilt 6 Sayı 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_6_6.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons