Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13864
Title: Hakem b. Ebi’l-As ve sürgün olayı
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kazancı, Ahmet Lütfi
Keywords: Ebu Mervan
İslam Tarihi
Hakem b. Ebi’l-As
Mekke
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazancı, A. L. (1994). "Hakem b. Ebi’l-As ve sürgün olayı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 41-51.
Abstract: Hakem b. Ebi’l-As b. Ümeyye b. Abdi Şems b. Abd_i Menaf el- Emevi el-Kureşi, Mekke’de doğmuştur. Doğum tarihi hakkında bilgi sahibi olmadığımız Hakem’in, ölüm tarihi de ihtilaflıdır. İbn Abdilberr (463/1070) “ zannederim Hakem, Hz. Osman’a karşı ayaklanmanın başlamasından bir kaç ay evvel ölmüştür” derken Ibn Hacer (842/1448) onu, 32/652 yırında 2 vefat etmiş olarak gösterir. Büyük oğlu Mervan’dan (65/684)dolayı “Ebu Mervan” künyesini almıştır. Hakem,üçüncü halife Hz. Osman’ın (36/656) amcasıdır. Hakem İslam Tarihi yönünden, uzun uzadıya bahsedilmeğe değer bir şahıs değildir. Onun önemi, Emevi soyu arasında belirli bir mevkiin sahibi olan Mervan’m babası olmasındadır. Böyle olmasaydı, “Hakem, Peygamber (s.a.v.) tarafından Medine'den sürgün edildi” şeklinde bir kaç cümle ile iktifa edilebilirdi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144100
http://hdl.handle.net/11452/13864
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1994 Cilt 6 Sayı 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_6_5.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons